VB قرارداد نصب پروژه حرارتی زمین گرمایی Maasdijk را امضا می کند

بخش زمین گرمایی VB اخیرا برای طراحی و اجرای کارهای نصب برای پروژه زمین گرمایی Maasdijk قرارداد بسته است. این ابتکار بین تعاونی گرمای پایدار Maasdijk و HVC با هدف تحریک و تحقق گرمای زمین گرمایی پایدار برای گلخانه‌ها و شرکت‌های باغبانی در منطقه است.

با نتیجه مثبت حفاری، بیش از هشتاد شرکت باغبانی گلخانه ای در Westland به گرمای زمین گرمایی پایدار متصل خواهند شد. این شامل حدود پانصد هکتار گلخانه با سبزیجات، گیاهان و گل است. که با مساحت 333 زمین فوتبال قابل مقایسه است و معادل گاز مصرفی برای تامین گرمای بیش از پنجاه هزار خانوار است. انتظار می رود گرمای زمین گرمایی در نیمه دوم سال 2023 در دسترس باشد.

چگونه کار می کند؟
گرمای زمین گرمایی شامل پمپاژ آب گرم از زمین و استفاده از آن برای گرم کردن خانه‌ها، گلخانه‌ها و ساختمان‌ها است. دو چاه برای این مورد نیاز است که به آن دوتایی نیز می گویند. در یک چاه، آب پمپ می شود، جایی که یک مبدل حرارتی گرما را استخراج می کند. از طریق چاه دیگر، آب برگشتی به داخل زمین باز می گردد. گرما از طریق شبکه حرارت محلی برای استفاده در خانه ها، ساختمان ها و گلخانه ها توزیع می شود. البته این کار با خیال راحت انجام می شود.

عملیات حفاری در بهار 2022 آغاز شد. انتظار می‌رود در مجموع شش حلقه چاه (سه دوتایی) حفاری شود. با انجام این کار، چاه ها چندین متر در کنار یکدیگر در بالای زمین قرار می گیرند اما چندین کیلومتر از هم در زیر زمین فاصله دارند.

برای اطلاعات بیشتر:
گروه VB
www.vb.nlمنبع