Vivero شمال امریکا تیم خدمات خود را با Nick Read گسترش می دهد


Vivero شمال امریکا در حال گسترش تیم خدمات است. با Nick Read، آنها از عضو جدیدی برای پاسخگویی به نیازهای مشتری استقبال می کنند. پشتیبانی اضافی به جریان سریع و کارآمد اطلاعات از مزرعه در مکزیک به مشتریان ما در آمریکای شمالی کمک می کند.

نیک سالها تجربه در صنعت باغبانی را به ارمغان می آورد. او چندین سال از شبکه کارگزار با Vivero کار کرده است و در حال حاضر با بسیاری از فرآیندهای ما آشنا است.

او برای سفر با نمایندگان فروش کارگزار و پرورش دهندگانی که قلمه هایی را از آمریکای شمالی Vivero دریافت کرده اند و از طریق مشاوره تلفنی پشتیبانی فنی محصولات Vivero را ارائه می دهند، در دسترس خواهد بود.

Nick Read را می توان از طریق تلفن (317)737-4300 یا از طریق ایمیل به آدرس [email protected] تماس گرفت.

برای اطلاعات بیشتر
ویورو اینترناسیونال
دومینیک نایسر
ایمیل: [email protected]
www.viverointl.comمنبع