ادریسی کمتر، گیاهان بیشتر برای طبیعت مفید هستند به دلیل آب و هوای خشک

کلاسیک های باغ هلندی مانند گل اطلسی، ادریسی و پانسی ها برای تابستان های آفتابی و خشک بالاتر از حد متوسط ​​ساخته نمی شوند. این همان چیزی است که فرانس ون اوستوین، متخصص گیاهان در مرکز باغ اوترخت استک، در مطلبی به RTV Utrecht می گوید که در آن از گیاهان دیگر در باغ، مانند گل مار یا گل مار حمایت می کند.

کل مطلب از پخش محلی را اینجا بخوانید.منبع فرانس انتظار دارد که جمعیت ادریسی هلندی طی پنج سال آینده به میزان قابل توجهی کاهش یابد. “شما می توانید آنها را ببینید که لنگی آویزان هستند زیرا به آب زیادی نیاز دارند.” در این آیتم، گرت کرامر از مرکز باغ Eurofleur نیز صحبت می کند. او می بیند که مراکز باغ از قبل دوره های خشک تری را پیش بینی می کنند.