"از 11 جولای تشدید بازرسی ماندویلا به مقصد بریتانیا"


بریتانیا در شش ماه گذشته مگس سفید تنباکو (Bemisia tabaci) را در Mandevilla (Dipladenia) از هلند بسیار بیشتر پیدا کرده است. در 6 ماه اول سال 2022، این ارگانیسم 8 بار شناسایی شد. امسال 21 بار در حالی که تعداد محموله های ماندویلا در سال 2023…منبع