“انواع جدید” 2023 اداره باغ ملی اکنون در دسترس است

دسامبر زمانی است که بسیاری از تولیدکنندگان و خرده فروشان در حال نهایی کردن یا برنامه ریزی خط تولید و انتخاب باغ خود برای سال جدید هستند.

مجموعه ای کامل از جدیدترین گونه های موجود (از جمله گیاهان آپارتمانی) برای سال آینده در https://ngb.org/new-plants/ موجود است.

برای بیش از 35 سال، دفتر باغ ملی (NGB) گونه های گیاهی جدید اعضای خود را در برنامه الهام بخش به نام “گیاهان جدید” به نمایش گذاشته و تبلیغ می کند.منبع

برای اطلاعات بیشتر :
دفتر باغ ملی
دایان بلاژک
630-963-0770
[email protected]
www.ngb.org