“انواع جدید” 2023 اداره باغ ملی اکنون در دسترس است

برای بیش از 35 سال، دفتر باغ ملی (NGB) گونه های گیاهی جدید اعضای خود را در برنامه الهام بخش به نام “گیاهان جدید” به نمایش گذاشته و تبلیغ می کند.

دسامبر زمانی است که بسیاری از تولیدکنندگان و خرده فروشان در حال نهایی کردن یا برنامه ریزی خط تولید و انتخاب باغ خود برای سال جدید هستند.

مجموعه ای کامل از جدیدترین گونه های موجود (از جمله گیاهان آپارتمانی) برای سال آینده در https://ngb.org/new-plants/ موجود است.

برای اطلاعات بیشتر :
دفتر باغ ملی
دایان بلاژک
630-963-0770
[email protected]
www.ngb.orgمنبع