اهدای گیاهان گلخانه ای برای مثبت اندیشی

مقاله کامل را در www.weau.com بخوانید.منبع

تقریباً هر سال در این زمان، Chippewa Valley Growers در Eau Claire هزاران گیاه را به کلیساهای محلی، مراکز مراقبت از سالمندان و سازمان‌های متعدد دیگر اهدا می‌کند. در پایان فصل رشد، گیاهان یکساله و سبزی فروخته نشده نیازی به ماندن در گلخانه ندارند و صاحبان آن می گویند که از دادن آنها خوشحال هستند.

همه چیز در دره چیپوا کمی سبزتر به نظر می رسد.

صبح پنجشنبه، 7 جولای، شاخ و برگ اضافی به هر غیرانتفاعی که به گلخانه Chippewa Valley Growers آمد داده شد.

“آنها می توانند هر چیزی را که برای یکساله و سبزیجات می خواهند انتخاب کنند و به سازمان خود ببرند، برنامه ریزی کنند و از آن به خوبی استفاده کنند. بنابراین واقعاً خوب کار شده است. این چیزی است که هر سال در حال رشد است، و این چیزی است که امیدواریم در آینده نیز ادامه دهیم.