ایالات متحده: "نگاهی به نسل بعدی دانشمندان، مربیان و رهبران گلکاری"


موقوفه گل آمریکایی، دانش پژوهان خانواده پائول ایکه، جونیور و آلتمن را امسال اعلام می کند. “این شش فرد دستاوردهای فراوانی در صنعت دارند و هدفشان رشد بیشتر است. AFE تلاش می‌کند تا حرفه‌ای‌های جوان را ارتقا دهد و از آنها در حالی که آینده‌شان را در صنعت ما دنبال می‌کنند حمایت کند. ما…منبع