ایالات متحده (OR): دانش آموزان دبستانی به کشف گیاهان، کشاورزی، و نامگذاری می پردازند


دانش آموزان در یک دایره با مربی و مدیر برنامه هانا جوزف در مزرعه Seed to Table جمع شدند. در اطراف دایره، هر کودک نام خود و یک سبزی را اعلام کرد. پسری با پیراهن چهارخانه گفت: اسم من لاچلان است و هویج دوست دارم. دختری گفت: “اسم من میسی است و پیاز سبز را دوست دارم.”منبع