ایالات متحده: SAF منابع را برای اجرای شیوه های پایدار به اشتراک می گذارد


مرکز آموزش گل‌های انجمن گل‌فروشان آمریکا مجموعه‌ای از منابع برای کمک به کسب‌وکارهای گلدار در اجرای شیوه‌های پایدار دارد – و در مورد نوآوری‌هایی که به تضمین آینده‌ای پایدار برای صنعت کمک می‌کنند، بیاموزند. منابع عبارتند از: پایداری: آیا به نقطه اوج رسیده ایم؟…منبع