ایران باید رشد صادرات گل خود را از طریق بازار کشورهای حاشیه خلیج فارس گسترش دهد.

مقاله کامل را در menafn.com بخوانیدمنبع

سال به سال، سه میلیارد گل و گیاه زینتی در کشور تولید می شود که از این تعداد فقط 300 میلیون بار ارسال می شود. 50 درصد گل های خروجی در داخل به فروش می رسد و مابقی به هدر می رود.

بازار کشورهای حاشیه خلیج فارس یک فرصت مثبت برای ایران برای ارسال گل و همچنین گیاهان زینتی است.

ارسال گل و گیاهان زینتی ارزش بیشتری برای ملت دارد و اگر تولیدکنندگان گل از دولت حمایت کنند، می توانند در بازار کشور خلیج فارس به طور انبوه رشد کنند.

ایران در تولید گل و گیاهان زینتی رتبه هفدهم جهان را دارد اما از نظر صادرات در جایگاه صد و هفتم قرار دارد.