ایران: "تولیدکنندگان گل به کمک دولت نیاز دارند"


رئیس هیئت مدیره تولیدکنندگان و فروشندگان گل و گیاهان زینتی استان تهران می گوید: تولیدکنندگان گل به کمک دولت نیاز دارند. اکبر شاهرخی گفت: در زمینه نیازهای کشاورزی از جمله کود، سم، پلاستیک، نهال و … نیازمند کمک دولت هستیم.منبع