این گلخانه دارای کف شیشه ای است


کف شیشه ای در گلخانه ای در ایسلند نصب شده است. در لینکدین، ویدئویی از پروژه غیرمعمول انجام شده توسط TC van den Dool قابل مشاهده است.منبع