“با استفاده از طیف وسیعی از EPF ها از Thrips و Whitefly پیشی بگیرید”

برای اطلاعات بیشتر:
دودوتک
www.dudutech.comمنبع

تریپس ها و مگس های سفید می توانند چالش بزرگی برای پرورش دهندگان باشند، زیرا تعداد آنها می تواند به سرعت افزایش یابد و باعث از دست دادن محصول قابل توجهی در آنها شود. دودوتک می گوید: “با استفاده از Lecatech WP و Beauvitech WP، پرورش دهندگان می توانند به طور پایدار این آفات را بدون تأثیر منفی بر محیط زیست، مردم و سایر ارگانیسم های غیر هدف مدیریت کنند.”

Lecatech WP و Beauvitech WP، حشره‌کش‌های زیستی با کاربرد آسان و حاوی قارچ‌های تخصصی هستند که آفات هدف را در محصولات از بین می‌برند.