بعد از اینکه همه انسان ها برای شب کریسمس رفتند در مهد کودک چه می گذرد؟

هفته آینده کریسمس در بسیاری از نقاط جهان جشن گرفته می شود. آرزوهای کریسمس مبارک در حال حاضر و در برخی موارد به روش های خارق العاده و خنده دار پخش می شوند. برای مثال، پرورش‌دهنده گیاهی و عمده‌فروشی جوان کانادایی Van Belle Nursery، کریسمس و سال نو را به همه تبریک می‌گوید در ویدیویی که نشان می‌دهد بعد از اینکه همه انسان‌ها برای شب کریسمس رفتند در مهد کودک چه اتفاقی می‌افتد.

برای اطلاعات بیشتر:
مهد کودک وان بل
34825 هالرت جاده
Abbotsford، BC V3G 1R3
تلفن رایگان: 1-888-826-2355
تلفن: 604-853-3415
فکس: 604-853-6282
www.vanbelle.comمنبع