تامین کننده برش دائمی بدون ریشه اروپا به طور موقت مجبور است درهای خود را ببندد

برای اطلاعات بیشتر
گیاهان مدسون
www.medsunplants.comمنبع

Medisum Plants، واقع در قلب روستا در جزیره اروپای جنوبی مالت، درهای خود را می بندد. این شرکت در بیانیه‌ای می‌گوید: «با توجه به چالش‌های جهانی کنونی که با آن روبرو هستیم، ما در کارخانه‌های Medsun نمی‌توانیم کیفیت و خدماتی را که همیشه هدف آن ارائه به مشتریان خود بوده‌ایم تضمین کنیم.»

“ما می خواهیم از همه مشتریان و تامین کنندگان خود برای حمایت مستمر و کسب و کار شما در طول سال ها تشکر کنیم و آرزو می کنیم دوباره شما را در آینده ای نزدیک تر ببینیم.”