تحلیل اقتصادی و سیاسی و نقطه نظرات صنعت

اینجا ثبت نام کنید.

برای اطلاعات بیشتر
AmericanHort
www.americanhort.org

بادهای معکوس اقتصادی، انتخابات میان دوره ای و تغییر احساسات مصرف کننده همگی بر صنعت باغبانی تأثیر خواهند گذاشت. به وبینار AmericanHort for the State of the Industry بپیوندید تا آخرین به روز رسانی ها و پیش بینی ها را از تیم متخصص AmericanHort در مورد اینکه چگونه اقتصاد و چشم انداز سیاسی ممکن است بر صنعت و تجارت شما در سال 2023 تأثیر بگذارد، دریافت کنید.منبع