تعطیلات شاد!

ما می خواهیم با مهربانی از شما تشکر کنیم که امسال با ما همراه بودید. ما از حمایت و ورودی مداوم نسبت به انتشارات ما بسیار قدردانی می کنیم.

انتشار بعدی ما در 2 ژانویه ارسال خواهد شد. بعدا می بینمت!

FloralDaily و کل تیم Fresh Publishersمنبع فصل تعطیلات مبارک و سال نو مبارک!

درودهای گرم

خوانندگان محترم