خبر ناراحت کننده از انجمن گل دریاچه های بزرگ


انجمن گل دریاچه های بزرگ (GLFA) با ناراحتی گزارش می دهد که عضو مادام العمر و رئیس جمهور سابق رابرت وایگلد در 10 سپتامبر 2022 در سن 94 سالگی درگذشت.

باب در تجارت گلخانه ای بزرگ شد. شرکت گل چسانینگ که توسط پدرش در سال 1920 تأسیس شد، به شرکت گل وایگلد تبدیل شد و به جاده بردی منتقل شد. (M-57) در سال 1950. او رئیس انجمن گل دریاچه های بزرگ در سال 1982 بود که در آن زمان به عنوان انجمن گلفروشان ایالت میشیگان شناخته می شد.

GLFA دوست دارد که چگونه باب “به جای گل” را در آگهی ترحیم خود خطاب می کند. بهتر از این نمی توانستیم بگوییم

“برای یک خانواده گلفروش دشوار است که به جای گل پیشنهاد دهد. به هر حال، مطمئناً لازم نیست، اما لطفاً این را به عنوان تشویقی برای تمرین حمایت از گلفروش محلی خود در نظر بگیرید. گل آرایی Weigold چنین زیبایی، شادی و راحتی را به ارمغان آورد. به خانواده های منطقه به مدت 80 سال. این یک افتخار و یک خدمت قلبی بود.»

شرح کامل درگذشت باب و اطلاعات مربوط به دیدار و مراسم او را اینجا بخوانید.

برای اطلاعات بیشتر:
انجمن گل دریاچه های بزرگ
www.greatlakesfloralassociation.orgمنبع