دولت متعهد می شود که موانع بخش باغبانی را برطرف کند

پس از قهوه، این صنعت در میان منابع برتر پول سخت قرار دارد.

پس از چهار سال وقفه، هشتمین دوره نمایشگاه HortiFlora به مدت سه روز از تاریخ 8 مارس برگزار شد.

گیرما آمنته، وزیر کشاورزی، در مورد شروع یکی از بزرگترین نمایشگاه های باغبانی در این قاره اظهار داشت که مشکلات سرمایه گذاران باغبانی حل خواهد شد زیرا این صنعت برای کشور بسیار مفید است.

برای برداشت عکس از نمایشگاه HortiFlora، اینجا را کلیک کنید.منبع

در capitalethiopia.com بیشتر بخوانید

وزیر امور خارجه پس از بازدید خود به رسانه ها گفت: اکثر نگرانی های مطرح شده توسط توسعه دهندگان مربوط به مسائل ارزی، زیرساختی و زمین مانند توسعه است.