دو نقطه عطف در Stolze جشن گرفته شد


در 1 ژوئیه، Stolze یک روز باز در محل جدید خود در Maasdijk، هلند برگزار کرد. در شب یک مهمانی با همکاران برگزار شد که طی آن دو نقطه عطف جشن گرفته شد. اولاً افتتاح رسمی ساختمان جدید و ثانیاً خداحافظی با برام ون دن اند. او در حال بازنشستگی است. بیشتر…منبع