ربات برداشت ژربرا سرعت می گیرد

ربات برداشت ژربرا توسط محققان برنامه Agro Food Robotics و واحد تجاری گلخانه باغبانی دانشگاه و تحقیقات Wageningen ساخته شده است. این پروژه تحقیقاتی یک مشارکت دولتی و خصوصی است و توسط تعاونی زراعی ژربرا و بخش برتر باغبانی و مواد تکثیر تامین مالی می شود. هنوز مشخص نیست که این ربات چه زمانی وارد بازار می شود.

به طور خلاصه، این ربات به شرح زیر عمل می کند: یک دوربین دید از بالا، گل هایی را که رسیده و نیاز به برداشت دارند، تشخیص می دهد. یک بازوی رباتی با یک افکتور انتهایی مستقیماً به ساقه زیر گل نزدیک می شود و به پایین گیاه می رود. سپس برداشت واقعی شروع می شود. تقریباً دو روش برای این کار وجود دارد: چیدن ساقه یا بریدن ساقه. روش دوم برای ربات برداشت ژربرا انتخاب شده است. مزیت اصلی این روش این است که جهت برداشت مهم نیست، که در مورد چیدن صدق می کند.

ربات برداشت ژربرا نسبت به سال گذشته پیشرفت چشمگیری داشته است. اثر پایانی (که ساقه های ژربرا را برداشت می کند) بسیار سریعتر از قبل است. این عمدتاً به دلیل تغییر در نحوه پایین آمدن گیره از ساقه است. علاوه بر این، ربات کمتر به تجسم های سه بعدی متکی است، بنابراین قدرت پردازش مورد نیاز برای برداشت ژربرا کوتاه می شود.

برای برداشت، ربات باید محل دقیق ساقه را پیدا کند. در نمونه اولیه، ربات موقعیت و جهت کل ساقه زیر گل را با کمک اطلاعات دوربین و تجسم های سه بعدی محاسبه کرد. این به قدرت محاسباتی زیادی و در نتیجه زمان نیاز دارد. بنابراین، ما با همکاری MTA، که از امسال در این پروژه مشارکت داشته، روی یک راه اندازی جدید کار کردیم. در راه اندازی جدید، ربات دیگر از تصاویر سه بعدی برای محاسبه موقعیت ساقه استفاده نمی کند. در عوض، موقعیت گل را مشخص می کند که دیدن آن بسیار آسان تر است. سپس بازوی ربات تا حدود 4 سانتی متر زیر گل پایین می آید. این منطقا تنها جایی است که ساقه می تواند باشد و بنابراین بیشترین شانسی است که گیره می تواند ساقه را بگیرد. این روش به طور قابل توجهی سریعتر است.» Jos Ruizendaal، محقق و سرپرست پروژه توضیح می دهد.

منبع: wur.nlمنبع