روز مادر با رسیدن گل‌های M&S، Sainsbury’s و MoonPig مرده و کپک زده، روز مادر خراب شد.در بریتانیا، روز مادر یکشنبه گذشته، 19 مارس جشن گرفته شد. اسکاتلندی سان گزارش می‌دهد که خریداران عصبانی ادعا کرده‌اند که روز مادر پس از رسیدن سفارش‌های گل از خرده‌فروشی‌های بزرگ مرده و کپک‌زده، “تخریب” شده است.

«مشتریان پس از دریافت گل‌های مرده، مغازه‌هایی از جمله M&S، MoonPig و Sainsbury’s را به شدت مورد انتقاد قرار دادند.»

این روزنامه به چند پست توییتری اشاره می کند. برای خواندن مقاله کامل اینجا را کلیک کنید.منبع