سی‌چ رابینسون 650 شغل را اخراج کرد

این شرکت 17000 کارمند داشت، باب بیسترفیلد، مدیرعامل و رئیس‌جمهور، در بررسی درآمد سه‌ماهه سوم به سرمایه‌گذاران گفت که انتظار نداشتند نرخ‌های بازار نقدی و قراردادها به اندازه‌ای که وجود دارد کاهش یابد.

منبع: www.freightwaves.comمنبع

این شرکت در بیانیه‌ای اعلام کرد که بررسی و مقیاس‌بندی مدل کسب‌وکارشان برای کارآمدتر شدن، آنها را به سمت کاهش ساختار کلی هزینه سوق داد.

CH Robinson، غول کارگزاری کامیون، حدود 650 کارمند خود را پس از اینکه شرکت اعلام کرد تقاضای کامیون سریعتر از حد انتظار کاهش یافت، اخراج کرد.