شورای شهرداری دهلی نو کشت محلی گل لاله را برای جشنواره بهار آغاز می کند

مسئولان گفتند که این گل به صورت محلی کشت می شود. آنها افزودند که پیازهای لاله‌های پژمرده جمع‌آوری می‌شوند و از آنها به عنوان یک آزمایش پیازهای تازه ایجاد می‌شود. آنها گفتند که پیازها به مدت یک ماه در خاک خشک می شوند و سپس در دمای پایین نگهداری می شوند.

با برگزاری جشنواره موفقیت آمیز گل لاله در سال جاری، که برای زیباسازی شهر G-20 برگزار شد، شورای شهرداری دهلی نو در حال آماده شدن برای بومی سازی این گونه گل برای کشت محلی است، زیرا شورا قصد دارد هر سال آن را به نمایش بگذارد.

شورا امسال 1,40,000 پیاز گل لاله را از هلند وارد کرد و آنها را در چمن‌های شانتی پت برای جشنواره کاشت که از 14 فوریه تا 26 فوریه برگزار شد. آزمایش محققان دوره بقای گل را با قرار دادن آن در شرایط مختلف آب و هوایی مطالعه خواهند کرد.

مقاله کامل را در www.newindianexpress.com بخوانیدمنبع