صدها هزار آزالیا برای خیریه به فلاندر سرازیر شدند


FlorAmor یکی از صدها تیم داوطلب شرکت کننده در Plant Weekend است. از امروز تا یکشنبه در بلژیک برگزار می شود. آنها آزالیا می فروشند تا برای مبارزه با سرطان پول جمع کنند. کریستوف استیونز از FlorAmor می گوید که در حال حاضر “چند صد هزار آزالیا را بسته بندی می کنند.”

اوایل این هفته، الکساندر دی کرو، نخست وزیر بلژیک، یکی از اینها را خرید. او می گوید: «این یک کمپین بازاریابی فوق العاده برای کشت گیاهان زینتی و آزالیا است.

اطلاعات بیشتر در مورد تعطیلات آخر هفته گیاهان را اینجا بخوانید.

برای اطلاعات بیشتر:
کریستف استیونز
فلورآمور
خیابان ایستگاه 111
9080، لوکریستی، بلژیک
تلفن: +32 (0) 935 38 888
ایمیل: [email protected]
وب سایت: www.floramor.beمنبع