صدها هزار آزالیا برای خیریه به فلاندر سرازیر شدند

اطلاعات بیشتر در مورد تعطیلات آخر هفته گیاهان را اینجا بخوانید.

اوایل این هفته، الکساندر دی کرو، نخست وزیر بلژیک، یکی از اینها را خرید. او می گوید: «این یک کمپین بازاریابی فوق العاده برای کشت گیاهان زینتی و آزالیا است.

FlorAmor یکی از صدها تیم داوطلب شرکت کننده در Plant Weekend است. از امروز تا یکشنبه در بلژیک برگزار می شود. آنها آزالیا می فروشند تا برای مبارزه با سرطان پول جمع کنند. کریستوف استیونز از FlorAmor می گوید که در حال حاضر “چند صد هزار آزالیا را بسته بندی می کنند.”

برای اطلاعات بیشتر:
کریستف استیونز
فلورآمور
خیابان ایستگاه 111
9080، لوکریستی، بلژیک
تلفن: +32 (0) 935 38 888
ایمیل: [email protected]
وب سایت: www.floramor.beمنبع