«صنایع محوطه سازی و گلکاری در صباح پتانسیل دارد»

حاجیجی هنگام برگزاری جشنواره گل 2022 در پارک کشاورزی صباح در تنوم گفت: این جشنواره گل مطمئناً بستری برای کارآفرینان گل و مناظر خواهد بود تا اطلاعات و تجربیات خود را به اشتراک بگذارند و «تطبیق تجاری» را برای توسعه صنعت گل‌کاری در این ایالت برگزار کنند.

صنایع محوطه سازی و گل پتانسیل توسعه در صباح را دارد زیرا دولت تا سال گذشته 156.93 تن گل تازه به ارزش 4.9 میلیون رینگیت وارد کرده است.

مقاله کامل را در: www.theborneopost.com بخوانیدمنبع

داتوک سری پانگلیما حاجی نور، رئیس وزیر، گفت که توسعه صنعت نه تنها می تواند تعداد واردات را در آینده کاهش دهد، بلکه به بهبود اقتصاد جامعه محلی نیز کمک می کند.

این نشان می‌دهد که پتانسیل توسعه چشم‌انداز محلی و صنعت گل یا گل‌کاری در این ایالت وجود دارد و در نتیجه واردات گل‌های تازه در آینده کاهش می‌یابد.