قیمت گل در دارماپوری دو برابر می شود

تاجران در سراسر دارماپوری گفتند که نمی توانند تقاضای گل را تامین کنند. دهقانان می گویند که باران شدیدی که ولسوالی را در نوردیده، کشت و محصول را تحت تأثیر قرار داده است. در نتیجه قیمت گل حداقل دو برابر شده است. یاس بین 700 تا 1000 روپیه در هر کیلوگرم، گل داودی به قیمت 120 روپیه در هر کیلوگرم و گل سرخ به قیمت 200 روپیه در هر کیلوگرم فروخته می شود.

ک ورادهارج، کشاورز گفت: «معمولاً یک جریب زمین بیش از 50 کیلوگرم تا 70 کیلوگرم گل می دهد. اما اکنون فقط می‌توانیم 30 تا 35 کیلوگرم وزن داشته باشیم.»

قیمت گل در سراسر منطقه به دلیل کاهش تولید ناشی از موسمی جنوب غربی دو برابر افزایش یافت. به گفته کشاورزان، همچنین افزایش تقاضا در ماه تامیل Aadi، جایی که معابد میزبان جشنواره ها هستند، منجر به افزایش تقاضا و قیمت شده است.

مقاله کامل را در: newindianexpress.com بخوانیدمنبع