مدیریت شپشک آردآلود: نحوه مدیریت این آفت


شپشک آردآلود چیست و چه تاثیری بر محصولات گلخانه ای و نهالستانی دارد؟ چگونه به آن پرداخته می شود؟ در این وبینار کوتاه سری آموزش مجازی Nufarm، Key Account Manager Ornamentals Todd Birchler مروری بر نحوه شناسایی و اصلاح این آفات ارائه می دهد.منبع