مدیریت منطقه ریشه برای بهترین نتایج

ویدیو را اینجا ببینید.



منبع

انتخاب محیط کشت مناسب می تواند برای برخی از محصولات یک چالش باشد. درک نیازهای محصول و نحوه مدیریت آب، کود، محیط زیست و پیشگیری از بیماری، بهترین نتایج را برای محصولات با بهترین کیفیت تضمین می کند. این جلسه بر روی بهترین شیوه‌های فرهنگی مدیریت تاثیر می‌گذارد و برخی از اجزای فعال را برجسته می‌کند تا در رسانه‌های در حال رشد خود برای دستیابی به بهترین نتایج گنجانده شود.