مراقب کلاهبرداری های لیست شرکت کنندگان و لیست های غیررسمی نمایشگاه باشید


مایلیم شما را از حضور شرکت‌های “غیر رسمی” آگاه کنیم که فعالانه به شرکت‌کنندگان و غرفه‌داران با پیشنهادهایی برای انتشار، خرید یا سفارش فهرست‌های غرفه‌داران/حضور از IFTF نزدیک می‌شوند. مایه تاسف است که برخی از شرکت کنندگان گذشته قربانی این شیوه های فریبنده شده اند. ما میخواهیم…منبع