مستندی در مورد ماشین برانکس سبز

BronxTalk این هفته بر مستند جدید The Green Bronx Machine تمرکز دارد که توسط Food Inspiration تهیه شده است. شوق کودکانه و روحیه کارآفرینی مثبت بنیانگذار The Green Bronx Machine او را قادر ساخت تا برخی از تاریک ترین جوامع جهان را به یک واحه سبز تبدیل کند. در برانکس، او برنامه درسی مدرسه ای را توسعه داد که نه تنها باعث شکوفایی محصولات می شود، بلکه دانش آموزان را در کلاس درس او نیز توانمند می کند. مهمان استفن ریتز، بنیانگذار ماشین برانکس سبز است. BronxTalk توسط گری Axelbank میزبانی می شود.

https://www.youtube.com/watch?v=dYlbb3DkIREمنبع