نورپردازی ویژه و فناوری گلخانه در این ماه

با وجود بحران انرژی که هنوز ادامه دارد، توجه بیشتری به هر چیزی که در یک گلخانه انرژی مصرف می کند معطوف می شود. بنابراین، ما نیز با ویژه این ماه در مورد روشنایی و فناوری گلخانه توجه بیشتری به آن خواهیم داشت.

این ویژه فرصتی عالی برای به اشتراک گذاشتن اخبار، اخبار و پیشرفت های جدید خود با صنعت بین المللی باغبانی است. بیانیه مطبوعاتی خود را برای ما به آدرس [email protected] ارسال کنید، یا اگر می خواهید اعضای تحریریه ما مقاله ای برای شما بنویسند، تماس بگیرید. اگر می‌خواهید شرکت شما در این ویژه نمایش داده شود، امکان قرار دادن بنر وجود دارد. با ما تماس بگیرید، کارکنان ما خوشحال خواهیم شد که به ما کمک کنند.منبع

ما روی روشنایی، گرمایش، فقط به نام چند مورد و چگونگی افزایش پایداری عملیات خود تمرکز خواهیم کرد.