واریته های Ball FloraPlant بهترین گیاهان را در آزمایشات گل آمریکای شمالی معرفی کردند


Ball FloraPlant آزمایش‌های گیاهی را در سراسر آمریکای شمالی تحت تأثیر قرار داد و انواعی که بهترین ژنتیک را به نمایش گذاشتند.

زغال اخته و کرم Petunia SureShot

SureShot Blueberries & Cream هم یک نیروگاه عملکرد و هم یک نوآوری خیره کننده بود که تمام آمریکای شمالی ولع بیشتری را برانگیخت.

Angelonia AngelDance

پرورش دهندگان توسط گونه های Angelonia AngelDance Violet Bicolor و Fuchsia Bicolor مسحور شدند. هر دو با دو رنگ منحصر به فرد، عادت قوی، و شاخه های مهندسی شده برای رقص در باد. این گونه ها در آزمایش های گل کاملاً آسمانی بودند.

انواع دیگر را در اینجا مشاهده کنید.

برای اطلاعات بیشتر:
شرکت باغبانی توپ
www.ballhort.comمنبع