پرورش دهندگان داخلی با نور LED با آفات و بیماری ها مبارزه می کنند

برای اطلاعات بیشتر:
راه حل های بازده فوق العاده
https://ultrayieldsolutions.netمنبع

تیم مرکز تحقیقات و آموزش خلیج فارس در دانشگاه فلوریدا تأثیر اشعه ماوراء بنفش که در شب برای کنترل تخم کنه‌های عنکبوت اعمال می‌شود را بررسی کردند. کار آنها ممکن است برای پرورش دهندگان داخلی برای بررسی و بررسی بیشتر برای اکتشاف جالب باشد.

کریس براون، رئیس، مدیر عامل و بنیانگذار Ultra Yield Solutions، به اپراتورهای CEA توصیه می کند: “به دنبال یک شریک نورپردازی با تخصص متمرکز بر آینده باشید تا هنگام بررسی گزینه های روشنایی و کنترل، شما را راهنمایی کند.” او ادامه می دهد، “تیم راه حل های Ultra Yield بینش هایی را ارائه می دهد تا به کشاورزان کمک کند تا تاسیسات روشنایی را طراحی کنند که با نیازهای متغیر سازگار شوند و از تکنیک های نوظهور برای حداکثر عملکرد در زمان برداشت استفاده کنند.”

برنامه ریزی و طراحی متفکرانه نصب و راه اندازی روشنایی و کنترل LED به پرورش دهندگان داخلی اجازه می دهد تا از تکنیک های نوظهور کنترل آفات و بیماری ها استفاده کنند و در عین حال از مزایای کاهش هزینه های انرژی و استفاده پایدارتر از منابع انرژی بهره مند شوند. راهکارهای Ultra Yield به کشاورزان کمک می‌کند تا برنامه‌های روشنایی را که برای محصولات، اهداف عملکرد، بودجه و مکان هر مرکز سفارشی شده است، با نگاهی متخصص به عملکردهای آینده توسعه دهند.

تحقیقات جدید نشان می دهد که پرورش دهندگان داخلی و اپراتورهای گلخانه از روشنایی برای افزایش اثربخشی مبارزه با آفات به عنوان بخشی از برنامه مدیریت یکپارچه آفات استفاده می کنند. مدیریت یکپارچه آفات (IPM) یک رویکرد جامع برای مدیریت آفات است که روش ها و استراتژی ها را از جمله فرآیندهای فیزیکی، بیولوژیکی و شیمیایی ترکیب می کند. IPM محیطی را ایجاد می کند که برای آفات کمتر مساعد است و از کنترل های بیولوژیکی مانند شکارچیان طبیعی یا انگل ها برای کنترل جمعیت آفات استفاده می کند. این کنترل‌های بیولوژیکی، بیولوژیک، کنترل‌های زیستی یا فقط بیوس نامیده می‌شوند.

دوره نوری
حشرات تحت استرس اغلب در فرآیندی که به نام دیاپوز شناخته می شود، به طور معمول در فصل زمستان به خواب می روند. ساعت‌ها نور در روز (دوره نوری) یکی از قوی‌ترین محرک‌های دیاپوز است. روشنایی تکمیلی می تواند دوره نوری را برای کنترل های زیستی افزایش دهد و گونه های کنترل زیستی را در طول زمستان در مبارزه با آفات فعال نگه دارد. این استراتژی «شکستن دیاپوز» برای کنترل‌های زیستی است.

نورپردازی باغبانی در تأسیسات رشد داخلی و درمان شبانه با طول موج‌های خاص روی محصولات در فضای باز برای اثربخشی در کاهش آفات و بیماری‌هایی که بر عملکرد و سود تأثیر می‌گذارند، در دست بررسی هستند.

نور می تواند به سه طریق بر کنترل های زیستی تأثیر بگذارد: دوره نوری، شدت و طیف:

طیف
طول موج های مختلف نور در مبارزه با برخی بیماری های گیاهی موثر نشان داده شده است. به عنوان مثال، نور قرمز کپک پرزکی ریحان را سرکوب می کند و رشد گیاه را بهبود می بخشد. درمان با نور قرمز در شب انجام می شود تا از گسترش هاگ جلوگیری شود.

شدت نور
برخی از انگل های کنترل زیستی / شکارچیان با افزایش شدت نور و دوره های نوری موثرتر می شوند. افزایش شدت باعث می شود این کنترل های زیستی در کنترل آفات بهتر عمل کنند. تحقیقات همچنین نشان داده است که افزایش شدت نور می تواند تله های چسبنده آبی و زرد را در به دام انداختن آفات خاص موثرتر کند.