پس از آتش سوزی گسترده، داوطلبان در گلخانه Lynde کمک می کنند

سامریان خوب برای کمک به مهدکودک افرا گروو که در آتش سوزی آخر هفته به شدت آسیب دیده بود، به نیروهای خود پیوستند. داوطلبان گلخانه Lynde به انتقال محصول پوانستیا از Maple Grove به گلخانه ای خارج از محل کمک کردند، بنابراین گیاهان در این فصل تعطیلات در دسترس خواهند بود.

مقاله کامل را در www.fox9.com بخوانید.منبع