چرا باید زیرلایه خود را از باد و باران محافظت کنم؟


با ذخیره سازی بستر به روش صحیح در مهد کودک خود، کیفیت آن را حفظ می کنید. این کار گیاهان و برداشت با کیفیت بالاتر و سهولت استفاده را تضمین می کند.

BVB Substrates یک دستورالعمل ویدیویی در این مورد ایجاد کرده است. اینجا را تماشا کنید.

برای اطلاعات بیشتر:
ککیلا
[email protected]
www.kekkila-bvb.comمنبع