چرا باید زیرلایه خود را از باد و باران محافظت کنم؟

BVB Substrates یک دستورالعمل ویدیویی در این مورد ایجاد کرده است. اینجا را تماشا کنید.

با ذخیره سازی بستر به روش صحیح در مهد کودک خود، کیفیت آن را حفظ می کنید. این کار گیاهان و برداشت با کیفیت بالاتر و سهولت استفاده را تضمین می کند.

برای اطلاعات بیشتر:
ککیلا
[email protected]
www.kekkila-bvb.comمنبع