چشم انداز حجاب راین ماس

برای اطلاعات بیشتر:
حجاب راین ماس
+49 2839 59 3200
www.veilingrheinmaas.comمنبع “Leitbild” Veiling Rhein-Maas نشان می دهد که چه چیزی برای همکاری خوب در حراج آنها مهم است. ارزش های اصلی موجود با موضوعات مرتبط دیگر تکمیل شده است. آنها در ماه ژوئن “Leitbild” به روز شده را در یک رویداد دیجیتالی به کارمندان ارائه کردند. گونتر اسر و سیس هوکسترا، مدیران عامل Veiling Rhein-Maas می‌گویند.