کارگران فصلی نپال از فسخ زودهنگام قرارداد انگلستان شوکه شدند

بسیاری از میوه‌چین‌کنندگان نپالی برای انجام این کار پول قرض کردند. آنها اکنون با واقعیت تلخی روبرو هستند که باید این وام ها را پس بدهند در حالی که قراردادهای بریتانیایی آنها حتی به نیمه نرسیده بود و آنها را از مبالغ وعده داده شده بسیار کوتاه می کند.

وزارت کشور بریتانیا ظاهراً شش هفته قبل از شروع فصل میوه های نرم، سیستم هزینه یابی کارکنان خارجی را تغییر داد، که به شدت به این نیروی کار فصلی متکی است. این بدان معناست که آنها برای همان شغل، نرخ ساعتی بالاتری نسبت به کارگران محلی دریافت می کردند. کشاورزان گفته اند که این تلاشی پس از برگزیت برای جلوگیری از استفاده از کارگران خارجی است.

کارگران فصلی از نپال از اخطاریه هایی که دریافت کرده اند مبنی بر پایان قراردادشان شوکه شده اند در انگلستان خیلی زودتر از زمان توافق شده

منبع: www.chinadaily.com.cnمنبع