کاشت لوبیا یا خربزه در چین؟ پس مراقب پلیس کشاورزی باشید


پلیس به اصطلاح کشاورزی شی جین پینگ رئیس جمهور چین 87000 افسر دارد. آنها بررسی می کنند که تولیدکنندگان در چین فقط محصولات مورد تایید دولت را کشت می کنند. این محصولات اغلب بی‌سود مانند برنج، سویا یا ذرت به منظور افزایش خودکفایی هستند. کاشت محصولاتی مانند… اکیدا ممنوع است.منبع