کالج لاس پوزیتاس تأسیسات جدید باغبانی را جشن می گیرد

وی گفت: گلخانه فوق پیشرفته است. “ما در لیورمور نوسانات دمایی بسیار زیادی داریم، به خصوص در تابستان، بنابراین کنترل دما در یک گلخانه بزرگ واقعا مهم است.”

برخی از قابل‌توجه‌ترین امکاناتی که هو اشاره کرد، زمین‌های رشد، گلخانه، و ساختار سایه‌بان است زیرا یادگیری عملی را برای دانش‌آموزان فراهم می‌کنند.

مرکز جدید علوم کشاورزی شامل یک کلاس درس، گلخانه، ساختار سایه، زمین های رشد، و یک منطقه باغ به همراه فضاهای پارکینگ جدید است.

تأسیسات باغبانی تازه ساخته شده کالج لاس پوزیتاس و ساختمان کشت انگور که به زودی تکمیل می شود، نمونه هایی از این است که چگونه مقامات منطقه گفتند که این کالج در حال آموزش پایداری است و در عین حال به تاریخ کشاورزی Tri-Valley نیز نگاه می کند.

نان هو، رئیس علوم، فناوری، مهندسی و ریاضی در لاس پوزیتاس، گفت: «شما به افراد آگاه در نیروی کار نیاز دارید تا بفهمند چگونه گیاهان را توصیه کنند، (چگونه) شرکت های محوطه سازی خودشان را اداره کنند. این مسیری است برای دانش‌آموزان که واقعاً همه اینها را بیاموزند، گواهینامه خود را دریافت کنند یا مدرک خود را دریافت کنند و سپس می‌توانند شرکت چشم‌انداز خود را افتتاح کنند.»

مقاله کامل را در www.pleasantonweekly.com بخوانید.منبع