کوکب: جذب حامیان مالی محبوب 2023 با مردم (و آفات)


ایستگاه لانگ آیلند ما سال‌هاست که به لطف باغبان‌های داوطلب فوق‌العاده‌مان، باغی از گونه‌های زیبای کوکب را به نمایش گذاشته است، و انجمن کوکب محلی لانگ آیلند ما یکی را با بیش از 1000 گیاه در درخت‌کاری تخمینی Bayard Cutting نگهداری می‌کند، مقصدی در کنار خلیج که ارزش بازدید دارد. …منبع