"کیفیت از منبع شروع می شود"


گیاهان آپارتمانی سالم و زیبا با ژنتیک ممتاز که در گلخانه های باکیفیت رشد می کنند شروع می شوند. به همین دلیل است که The Plant در حال رشد گیاهان leafjoy® به روشی جدید است. گلخانه‌های کاملاً جدید و تحت کنترل آب و هوای آن‌ها مملو از جزئیات خلاقانه مانند کف‌های سیلابی و پمپ‌های CO2 است که آفات و بیماری‌ها را از بین می‌برد. هر قوی…منبع