گلخانه مستقر در ویندزور تخریب می شود

به رسمیت شناختن گلخانه با اطمینان از دست نخورده ماندن سازه سنگ زمین، پایه باند و همچنین دروازه ها انجام می شود.

تابلوهایی نیز برای تایید مجتمع اضافه خواهد شد. 3.5 هکتار زمین دوباره به پارکلند بازگردانده می شود زیرا بخش 4 از این نظر کمبود دارد.

در iheartradio.ca بیشتر بخوانیدمنبع در این جلسه این سوال مطرح شد که آیا باز هم می توان فضای گلخانه ای را تغییر کاربری داد؟ با این حال، اداره توضیح داد که ساختمان در وضعیت بسیار بدی قرار دارد که نمی‌تواند این کار را انجام دهد.

در خلال جلسه اخیر کمیته دائمی توسعه و میراث، شورا تصمیم گرفت تا با گزارش تخریب و همچنین باقی ماندن سازه سنگ مزرعه در فهرست میراث شهرداری ویندزور و اطمینان از اجرای مراسم بزرگداشت این مجموعه، پیش برود.