گلخانه های محلی 300 پوینستیا به بیماران سنتارا RMH اهدا می کنند

“این فرصت خوبی است در پایان فصل که از چند پونستیا در صورت باقی ماندن آنها استفاده کنیم و سعی کنیم برخی از آنها را حفظ کنیم تا مطمئن شویم که باید تسلیم شوند.” براندون استرایت، یکی از مالکان Overgrown Greenhouses می‌گوید: ما فرصت‌هایی را دوست داریم که فقط عشق خدا را به هر طریق ممکن به اشتراک بگذاریم، و یک راه ساده این است که مردم را از طریق پوینستیاهایی که رشد کرده‌ایم خوشحال کنیم.

مقاله کامل را بخوانید: www.whsv.comمنبع

امسال گلخانه های محلی بیش از سیصد گل خود را به بیماران بیمارستان و مرکز سرطان اهدا کردند.

بسیاری از آنها در تعطیلات هیچ گل یا بادکنک یا چیزی که بنویسد کریسمس روی آن وجود ندارد، بنابراین بسیار خوشحال هستند. این برای ما رضایت بخش است که آنها را تحویل می دهیم. این فقط یک آیتم حس خوب است.» شارون پیل، طراح فورال گفت.

در هفده سال گذشته، Overgrown Greenhouses، Riverside Plants، و Milmounthouses باقیمانده پوینستیا را به بیماران در Sentara RMH اهدا کرده اند تا شادی تعطیلات را گسترش دهند.

روز جمعه قبل از کریسمس، پوینستیاها توسط کارکنان بیمارستان به همه بیماران در سنتارا و بیماران در مرکز سرطان تحویل داده می شود.