گلفروشان قیمت ها را برای روز معلم در ترکیه در همان سطح نگه داشتند

منبع: AAمنبع

سیمن با بیان اینکه در سال های گذشته تاکید بیشتری روی گل های وارداتی بود و امسال گل های بومی مورد تقاضا بود. سیمن با اشاره به تقاضای گل از کشورهای مختلف گفت: از این پس گل را صادر خواهیم کرد نه وارداتی، قبلا عمدتاً به روسیه و اوکراین صادرات داشتیم اما اکنون در ایتالیا و فرانسه کار می کنیم. کشورهایی که تقاضای بیشتری دارند. این کشورها عمدتاً میخک می خواهند».

سیمن گفت که در مجموع 20 کامیون گل از استان های مختلف ترکیه، عمدتاً آدانا، مرسین، آنتالیا و یالووا، قبل از روز معلم برای حراج به آنکارا آمده است. سیمن با بیان اینکه گل فروشان برای ارائه خدمات بهتر به مشتریان خود از حراج گل خریدند، گفت: خوشحالیم که گل های ما به دست معلمان رسید و می دانیم که بهترین هدیه به معلمان گل است.

سیمن در خصوص اینکه آیا قیمت گل افزایش پیدا کرده است، گفت: ما بدون در نظر گرفتن روز عادی یا خاص، هیچ افزایش قیمتی روی محصولات نداریم و به دلیل اینکه روز معلم بود، افزایش قیمت خاصی نداشتیم.

سیمن با تأکید بر اینکه گلفروشان «فرصت طلب» نیستند، گفت که می خواهند گل را هر روز رایج کنند، نه یک روز.

قبل از روز معلم، گل فروشان سهام خود را جمع آوری کردند تا زیباترین محصولات را به مشتریان خود ارائه دهند. در نتیجه، مشاهده شد که گل فروشان به حراج گل که در محله اینجک در منطقه گلباسی آنکارا برگزار شد، علاقه زیادی نشان دادند. رئیس اتاق صنایع دستی گلفروشان آنکارا، امین چیمن، در مورد آمادگی های آنها قبل از روز معلم به خبرنگاران توضیح داد.

سیمن با اشاره به اینکه برای روز معلم فروش گل های گلدانی و دسته ای بیشتر توسط گل فروشی ها انجام می شود، گفت: گونه های مورد علاقه گل های داوودی، میخک و رز درختی به صورت دسته ای و سیکلامن، آزالیا و گلدان در گلدان است.