EHR EHR 101 را معرفی می کند


Eason Horticultural Resources EHR 101 را منتشر کرده است که قبلا با نام EHR CAST Report یا EHR New Varieties Lookbook شناخته می شد. “شاید تعجب کنید که چرا نام تغییر می کند؟ سفر ما در 101 در کالیفرنیا آغاز می شود، اما در آنجا متوقف نمی شود زیرا ما از مکان های آزمایشی مختلف در سراسر ایالات متحده عبور می کنیم. این نوزدهمین سالی است که گزارش می دهیم …منبع