Myplant عضو AIPH می شود و رئیس جدید منصوب می شود

خانم راندازو در پایان گفت: همکاری با AIPH در مهم ترین موضوعات برای این بخش، مانند ترویج ارزش شهرهای سبز – در سطح اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی و فرهنگی – حمایت از رویدادها و به اشتراک گذاری اطلاعات باعث خوشحالی خواهد شد. مربوط به باغبانی.”منبع

Myplant & Garden رسما به عضویت AIPH، انجمن بین المللی تولیدکنندگان باغبانی درآمده است.

معرفی عضو جدید در طول هفتاد و چهارمین کنگره سالانه AIPH در 27 سپتامبر در Almere (هلند)، که در آن خانم Valeria Randazzo، مدیر عامل VGroup، انجام شد.
شرکتی که Myplant & Garden را سازماندهی می کند، شرکت کرده است. “ما از AIPH به خاطر توجه مداومی که از زمان اولین نسخه Myplant به ما داشته اند سپاسگزاریم. ما بسیار مفتخریم که بخشی از یک شبکه منتخب روابط بین المللی هستیم.”

برای اطلاعات بیشتر
Myplant & Garden
myplantgarden.com

خانم راندازو همچنین معنای انتخاب آقای لئوناردو کاپیتانیو به عنوان رئیس جدید AIPH را برجسته کرده است: “این اولین بار است که از یک عضو ایتالیایی خواسته می شود تا این نقش را پوشش دهد. ما این را به رسمیت شناختن ارزش ایتالیایی می دانیم. باغبانی و کار سختی که آقای کاپیتانیو برای این صنعت انجام داده است.”


AIPH
www.aiph.org