NL: "دولت باید قیمت گاز ثابت را تضمین کند"رویال FloraHolland در به روز رسانی پرونده انرژی خود به این موضوع اشاره می کند، بخش گلکاری هلند در معرض آسیب های جبران ناپذیری قرار دارد. در به روز رسانی روز چهارشنبه، آنها می نویسند، “بحران انرژی شروع به آسیب رساندن به بخش ما کرده است. تولیدکنندگان بسیار بیشتر از قبل قبلاً نشان داده اند که می خواهند …منبع