NZPPI: به روز رسانی پروژه ساکورا


NZPPI بودجه بیشتری از شورای اوکلند دریافت کرده است تا تحقیقات خود را برای شناسایی ارقام زینتی کم باروری گیلاس گلدار ژاپنی (Prunus serrulata) گسترش دهد.

طبق برنامه مدیریت آفات منطقه ای شورای اوکلند، قرار بود فروش گیلاس های گلدار ژاپنی از جمعه (اول سپتامبر) در منطقه اوکلند ممنوع شود.

با این حال، سال گذشته NZPPI با موفقیت از معافیت Prunus Kanzan و Shimidsu Sakura از این طرح حمایت کرد زیرا عقیم بودن این دو رقم ثابت شده بود. این اثبات نتیجه یک پروژه تحقیقاتی مشترک بین NZPPI، تحقیقات گیاهان و غذا، دانشمندان Manaaki Whenua Landcare Research و شورای شهر همیلتون بود. در حین انجام تحقیقات بیشتر، به چندین رقم دیگر معافیت موقت داده شد. اینها P.Ukon، Shirotae، Amanogawa، Tai Haku و Kiku Shidare Sakura هستند.

با این بودجه جدید، NZPPI می تواند کار تحقیقاتی را ادامه دهد. مرحله بعدی گرده افشانی متقاطع این پنج رقم با گرده نوع وحشی موجود در سراسر اوکلند برای ارزیابی باروری زنان است. برای کسانی که بذر می دهند، آزمایشات جوانه زنی با استفاده از رژیم طبقه بندی سرد مناسب برای یک مکان سرد در اوکلند دنبال خواهد شد.

گیلاس های گلدار یک درخت خیابانی محبوب در زیرمجموعه ها و توسعه های شهری و همچنین باغ های خانگی هستند. NZPPI امیدوار است که راه اندازی تحقیق تضمین کند که درختان می توانند به کشت و فروش در منطقه اوکلند ادامه دهند.

برای اطلاعات بیشتر:
تولیدکنندگان گیاهی نیوزلند ثبت شدند
nzppi.co.nzمنبع