اهالی صنعت گل: گلدن وحشی گلمنبع

در این قسمت، وال با بتانی لینام از گلدن وایلد فلورالز در فلوریدا چت می کند. آنها در مورد هدفمندی پشت ایجاد یک تیم فراگیر و متنوع، نحوه درخشش در طرح های آنها، بودن یک طراح گل های عجیب و غریب در فلوریدا در این زمان های فوق العاده چالش برانگیز و موارد دیگر بحث می کنند.